Telewizyjne serwisy informacyjne (konwersatorium) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:mgr Robert Furmańczuk
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:Język polski