Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:mgr Małgorzata Osękowska
Organising unit:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski