Wprowadzenie do poznawczej teorii sztuki (konwersatorium) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr hab. Joanna Teske
Organising unit:Faculty of Humanities - Instytut Językoznawstwa
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski