Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Kamil Rusiłowicz
Organising unit:Faculty of Humanities - Instytut Filologii Słowiańskiej
Number of hours (week/semester): 30
Language of instruction:Język polski