Procesy poznawcze: percepcja i uwaga (ćwiczenia) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Agnieszka Fudali-Czyż
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:Język polski