Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski