Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Przemysław Tużnik
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski