Philosophy of Natural Science (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Marek Słomka
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:English
Course objective
Prerequisites
Learning outcomes
Teaching method
Course content description
Forms of assessment
Required reading list
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Examination
Course listing in the module study programme:
Module:Moduły do wyboru/ Elective modules » Moduł 7 wykłady monograficzne do wyboru/ Module 7 - Canonical Lectures
Learning outcomes:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-02-25wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-03-03wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-03-10wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-03-17wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-03-24wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-03-31wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-04-07wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-04-21wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-04-28wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-05-05wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-05-12wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-05-19wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-05-26wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-06-02wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-06-09wtorekGG-215 10:00 - 11:40
2020-06-16wtorekGG-215 10:00 - 11:40