Philosophy of Religion (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:English
Course objective
C.1 to acquaint students with relationships between Christian religion and European culture
C.2 to acquaint students with differences between traditional religion and new forms of spirituality
C.3 to learn students an ability of rational discourse on religion and spirituality and their influence on culture.
Prerequisites
W.1 Basic knowledge of philosophy
W.2 An ability to find relationships among religious and philosophical ideas
Learning outcomes
(W)
Student knows the basic ideas of Christianity, non-christian religions and forms of spirituality. K_W04; K_W06;
Student knows the place of religion in personal life and culture. K_W02; K_W04; K_W05;
Student knows differences between religion and spirituality. K_W04; K_W05; K_W06;
Student knows criteria of evaluation of religions and spiritual communities. K_W01; K_W04; K_W07

(U)
Student can recognize a relationship between religion and spirituality. K_U04; K_U05;
Student can find arguments to evaluating religions and forms of spirituality. K_U03; K_U04; K_U05
Student can discuss the problem of a role of religion in personal and cultural life. K_U04; K_U05;

(K)
Student understands the need for study through the whole lifetime, can organize the process of learning. K_K01
Student is able to analyze problems concerning the presence of religion in culture. K_K04
Student can distinguish religion and spiritual phenomena. K_K04
Teaching method
lecture with a powerpoint presentation
Course content description
RELIGION AND SPIRITUALITY IN CONTEMPORARY EUROPE
I. The cultural background
II. Main reasons for the popularity of spirituality today
Subjective reasons
Objective reasons
III. The need for philosophical inquiries into religious movements and spirituality
IV. Christianity in contemporary Western culture
V. Irreligion as the source of the crisis of contemporary Europe and its culture
VI. Alternatives to Christianity: a typology
VI. New spirituality as an alternative to Christianity
VII. Alternative forms of religiosity
Religious Movements
Non-Christian religions
Islam as the most likely alternative?
VIII.Main issues with contemporary spiritual offers
IX. Three arguments against the exclusion of Christianity from culture
Forms of assessment
Oral exam.
Grade 2: Student can answer less than 50% questions concerning teaching contents.
Grade 3: Student can answer at least 50% questions concerning teaching contents.
Grade 4: Student can answer 70% questions concerning teaching contents.
Grade 5: Student can answer over 90% questions concerning teaching contents.
Required reading list
Andre Comte-Sponville, The Little Book of Atheist Spirituality, Penguin Books, London 2007
Douglas E. Cowan, David G. Bromley, Cults and New Religions: A Brief History, Blackwell, Oxford 2008
Philip Sheldrake, Spirituality: A Brief History Blackwell, Oxford 2007
The Oxford Handbook of New Religious Movements, Edited by James R. Lewis, Oxford University Press 2004
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Examination
Course listing in the module study programme:
Module:Moduły do wyboru/ Elective modules » Moduł 7 wykłady monograficzne do wyboru/ Module 7 - Canonical Lectures
Learning outcomes:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-02-24poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-03-02poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-03-09poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-03-16poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-03-23poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-03-30poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-04-06poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-04-20poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-04-27poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-05-04poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-05-11poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-05-18poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-05-25poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-06-01poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-06-08poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00
2020-06-15poniedziałekGG-107B 14:10 - 15:00