Internship (praktyki) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr Robert Kublikowski
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 0/0
Language of instruction:English
Course objective
Prerequisites
.
Learning outcomes
Teaching method
Course content description
.
Forms of assessment
.
Required reading list
.
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 5
Number of ECTS credits: 1
Form of assessment: Credit
Course listing in the module study programme:
Module:Moduły obowiązkowe / Module Obligatory » Praktyki zawodowe/ Internship
Learning outcomes:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_W09ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym