Philosophy of God (ćwiczenia) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr hab. Zbigniew Pańpuch
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:English
Course objective
The Fixation Knowledge from the lecture on philosophy of absolute (God).
Prerequisites
Knowledge about history of philosophy, metapisics, and methodology of sciences.
Moreover the participation in class.
Learning outcomes
Student possesses knowledge on the philosophy of absolute (God), he can present the main problems from this domain and discus about them.

Student can analyse and compare various positions presented in literature.
He can critically evaluate the various arguments for the existence and non existence of God. He is able to formulate his own point of view.

Student can dispute and present the thesis on the problematic from the domain.
He is opened to various conceptions and he wants to educate and cooperate.
k_U04; K_U05; K_W02; K_W05.
Teaching method
Presentation the main topics which was presented on class, conversation, lecture the classical text, its analyse and discussion.
Course content description
The aim of the class is to fix and to consolidate the contents presented on the lecture.
The main conceptions of absolute (God), the arguments pros and cons, the question of atheism are presented and analysed.
Forms of assessment
Mark 2
Student has no knowledge from the philosophy of absolute (God).
He is not interested in this knowledge. He doesn\'t participate in the class.
Mark 3
Student has a general knowledge about philosophy of God, but limited. He participates in the class and he can, with difficulties, analyse and understand the topics of lectures. He is rather passive in the class.
Mark 4
Student has an ordered knowledge. He knows the main problems and he can discuss about them.He can present his knowledge and read the texts with understanding. Student is active, opened to the new information and development his competences.
Mark 5
Student has a grounded knowledge from the domain. He can use it during the class. He knows the literature and methods of analysis; he is able to employ it in practice. Student is active and he wants to deep his knowledge and to develop his competences.
Required reading list
Zdybicka Z. J., Absolute; God, in: P E F (entry).
Dłubacz W. F., First Mover, in: P E F (entry).
Gilson E., God end Philosophy, New Haven, 2nd ed. 2002.

Kenny A.,The God of Philosophers, Oxford 1979.
Flint T. P., Rea M. C., The Oxford Handbook of Philosophical Theology, Oxford, 2009.
Hofman J., Rosenkranz G. S., The Divine Attributes, Oxford 2002.
Matczak S.(ed.). God in Contemporary Thought. New York 19977.
Swinburne R.,The Existence of God. Oxford. 2nd. ed. 2004.
Plantinga A., God, Freedom and Evil. London 1974
Aristotle, Metaphysics: Book XII.
Thomas Aquinas. Summa Theologiae: Questions on God.
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 5
Number of ECTS credits: 0
Form of assessment: Grade
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 3 - Zajęcia kierunkowe obowiązkowe/ Module 3 - Main courses » Dyscypliny systemowe/ Main philosophical disciplines
Learning outcomes:
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_W02ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-15środaGG-36 15:50 - 16:40
2020-01-22środaGG-36 15:50 - 16:40