Philosophy of Religion (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Marek Słomka
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 3/45
Language of instruction:English
Course objective
C1- to acquaint students with historically important philosophical theories of religion
C2- to acquaint students with philosophy of religion maintained in the Thomistic tradition
C3- to learn students an ability of rational discourse on religion and its place in the public domain
Prerequisites
W1- general knowledge about classical philosophy
W2- an ability of finding relationships among various philosophical ideas
Learning outcomes
(W)
Student knows historically important philosophical theories of religion. K_W02; K_W03; K_W05;
Student knows epistemological and methodological position of the philosophy of religion presented in the lecture. K_W02; K_W03; K_W05;
Student knows what the essence of religion consists in and knows the place of religion in the context of personal life and social-and-cultural life. K_W02; K_W03; K_W05;
Student knows the philosophical justification of religion. K_W02; K_W03; K_W05;
Student knows different types of cognition possible for a (potentially) religious man. K_W02; K_W03; K_W05;
Student knows a problem of evaluation of religion. K_W02; K_W03; K_W05

(U)
Student can recognize a relationship between a philosophical theory of religion and a more general philosophical conception which this theory of religion is based on. K_U04; K_U05; K_U06
Student can state the problem of object, aim and method of philosophy of religion. K_U04; K_U05; K_U06
Student can discuss the problem of a role of religion in personal, social and cultural life. K_U04; K_U05; K_U06
Student can discuss the problem of rationality of religion. K_U04; K_U05; K_U06
Student can lead debates with different positions concerning epistemology of religious beliefs. K_U04; K_U05; K_U06
Student can lead debates with different positions concerning the problem of religious diversity. K_U04; K_U05; K_U06

(K)
Student is able to analyze the problem of presence of religion in the public domain and formulate some solutions. K_K04
Teaching method
traditional lecture
Course content description
Historically important philosophical theories of religion; The conception of philosophy of religion presented in the lecture; The essence of religion and the place of religion in the context of personal, social and cultural life; Philosophical justification of religion (the existence and the nature of God - the object of religion, ontological status of human being, partial justification of eschatological promise of religion); Epistemology of religious beliefs (religious knowledge, trust in Divine revelation, affective cognition of God, religious initiation and social transfer of religious doctrine, intellectual and moral conditions of cognition of religious truth); Axiology of religion
Forms of assessment
(W)
Grade 2:
Student cannot answer even 50% questions concerning teaching contents.
Grade 3:
Student can answer 50% questions concerning teaching contents.
Grade 4:
Student can answer 75% questions concerning teaching contents.
Grade 5;
Student can answer 95% questions concerning teaching contents.

(U)
Grade 2:
Student even using teacher\'s help cannot: recognize a relationship between some philosophical theory of religion and a more general conception which this theory is bases on; state the problem of object, aim and method of philosophy of religion; discuss the problem of a role of religion in personal, social and cultural life; discuss the problem of rationality of religion; lead debates with different positions concerning epistemology of religious beliefs; lead debates with different positions concerning the problem of religious diversity.
Grade 3:
Student with some difficulties and using teacher\'s help can: recognize a relationship between some philosophical theory of religion and a more general conception which this theory is bases on; state the problem of object, aim and method of philosophy of religion; discuss the problem of a role of religion in personal, social and cultural life; discuss the problem of rationality of religion; lead debates with different positions concerning epistemology of religious beliefs; lead debates with different positions concerning the problem of religious diversity.
Grade 4:
Student can: recognize a relationship between some philosophical theory of religion and a more general conception which this theory is bases on; state the problem of object, aim and method of philosophy of religion; discuss the problem of a role of religion in personal, social and cultural life; discuss the problem of rationality of religion; lead debates with different positions concerning epistemology of religious beliefs; lead debates with different positions concerning the problem of religious diversity.
Grade 5:
Student easily can: recognize a relationship between some philosophical theory of religion and a more general conception which this theory is bases on; state the problem of object, aim and method of philosophy of religion; discuss the problem of a role of religion in personal, social and cultural life; discuss the problem of rationality of religion; lead debates with different positions concerning epistemology of religious beliefs; lead debates with different positions concerning the problem of religious diversity.

(K)
Grade 2:
Student is not able to analyze the problem of presence of religion in the public domain and to formulate any solution.
Grade 3:
Student has an average ability to analyze the problem of presence of religion in the public domain and to formulate some solutions.
Grade 4:
Student has more than an average ability to analyze the problem of presence of religion in the public domain and to formulate some solutions.
Grade 5:
Student has an excellent ability to analyze the problem of presence of religion in the public domain and to formulate some solutions
Required reading list
Piotr Moskal. Religia i prawda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.2009.
Piotr Moskal. Apology for the Catholic Religion, Lublin 2013
Zofia J. Zdybicka.Person and Religion: An Introduction to the Philosophy of Religion. Transl. by T. Sandok. New York: Peter Lang 1991.
The Routledge Companion to Philosophy of Religion. Red. Chad Meister, Paul Copan. London-New York 2007.
Ch. Meister, Introducing Philosophy of Religion, Routledge, London and New York 2009
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 4
Form of assessment: Examination
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 3 - Zajęcia kierunkowe obowiązkowe/ Module 3 - Main courses » Dyscypliny systemowe/ Main philosophical disciplines
Learning outcomes:
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_W02ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-02-25wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-03-03wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-03-10wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-03-17wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-03-24wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-03-31wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-04-07wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-04-21wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-04-28wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-05-05wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-05-12wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-05-19wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-05-26wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-06-02wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-06-09wtorekGG-212A 15:50 - 18:20
2020-06-16wtorekGG-212A 15:50 - 18:20