History of Modern Philosophy (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Maksymilian Roszyk
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 3/45
Language of instruction:Język polski
Course objective
Prerequisites
The aim of the lecture is to give an account of the fundamental streams in modern philosophy and of essential philosophical concepts which modern philosophers elaborated.
Learning outcomes
Teaching method
Course content description
The lecture presents the history of European philosophy from 15th to 19th century. Several systems are presented in detail (philosophy of R. Descartes, B. Spinoza, G.W. Leibniz, J. Locke, D. Hume, I. Kant, G.W. Hegel, A. Comte, K. Marx and F. Nietzsche).
Forms of assessment
Required reading list
Primary sources: (1) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. 2-3 (różnie wydania); (2) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 4: Od Kartezjusza do Leibniza, przeł. J. Marzęcki (różne wydania); (3) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 5: Od Hobbesa do Hume\\\'a, przeł. J. Pasek (różne wydania); (4) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 6: Od Wolffa do Kanta, przeł. J. Łoziński (różne wydania); (5) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 7: Od Fichtego do Nietzschego, przeł. J. Łoziński (różne wydania); (6) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 8: Od Benthama do Russella, przeł. B. Chwedeńczuk (różne wydania).
Bibliografia uzupełniająca: (1) E. Gilson, T. Langan, A. A. Maurer, Historia filozofii współczesnej od Hegla do czasów najnowszych, przeł. B. Chwedeńczuk, S. Zalewski, Warszawa: PAX 1979; (2) Teksty klasyczne Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke\\\'a, Berkeleya, Hume\\\'a, Kanta, Hegla, Comte\\\'a, Marksa, Nietzschego (szczegółowy wykaz i zakres lektur zostanie podany na zajęciach).
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year II - Semester 3
Number of ECTS credits: 6
Form of assessment: Examination