Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
Organising unit:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Prawa Kanonicznego
Number of hours (week/semester): 30
Language of instruction:Język polski