dr hab. Anna Tunia prof. KUL - Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego