Historia ustrojów państw (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Waldemar Bednaruk prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 36
Język wykładowy:Język polski