Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z uszkodzeniami słuchu (ćwiczenia) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:mgr Aneta Gąbka
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Pedagogiki
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:Język polski