Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Andrzej Podraza
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski