Metodyka pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:mgr Agata Kułaga
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Pedagogiki
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski