Eyetracking in psychology (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Agnieszka Fudali-Czyż
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Psychologii
Number of hours (week/semester): 30
Language of instruction:English
Course objective
The aim of the course is to provide students with the theoretical and practical application of eyetracking in psychology (research of visual attention and other cognitive processes, visual interaction, marketing research, testing of drivers and pilots).
Prerequisites
Entry requirements:
R1 - the ability to analyze scientific texts;
R2 - basic computer skills;
Learning outcomes
Knowledge
After completing the course the student should acquire knowledge of eyetracking in sufficient detail to enable a critical analysis of scientific texts on this subject, the proper and critical treatment of the eye-movement data. He knows areas of using eyetracker, can identify the cognitive processes involved in the visual perception, shows an awareness of bottom-up and top-down mechanisms of visual attention. Also knows methods of analysis and presentation of the results of psychological research conducted using eyetracker.
Skills
The student is able to analyze a study using eyetracker. He is reading scientific articles on eyetracking research with an understanding. Is able to make critical analysis of the interpretation of the results of eye-movement research.
Attitudes
Classes are designed to shape the awareness of the scope of eyetracker studies, cognitive processes involved in the visual perception.
Teaching method
Methods and teaching materials
The lecture, presentation, presentation of the eyetracker in action, case study: analysis of studies using eyetracker. Teaching aids: two laptops, eyetracker, projector.
Course content description
Meeting I. An introduction to eyetracking studies: biological bases of oculomotor behavior; historical methods of of eye movements measurement; working principle of the modern eyetrackers;
Meeting II. Practical knowledge of how to use an eyetracker with a possibility to participate in one of eyetracking studies as a subject and/or a research assistant;
Meeting III. Eyetracking study designs; Methods of eye movement data analyzes (data visualization; qualitative and quantitative analyzes of eyetracking data);
Meeting IV. Eyetracking application to psychological research;
Forms of assessment
Presentation based on a research article describing the results of eyetracking research. Passing an oral exam covering the whole of these issues.
e-mail: agnieszka.fudali.czyz@gmail.com
Required reading list
Basic literature
1. Liversedge, S., Gilchrist, I., Everling, S. (2011). The Oxford handbook of eye movements. Oxford: Oxford University Press.
2. Duchowski, A. T. (2007). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. London: Springer.
3. Nielsen, J.; Pernice, K. (2010). Eyetracking Web Usability. Berkeley: New Riders Press.
4. Majaranta, P. i in. (red.) (2011). Gaze Interaction and Applications of Eye Tracking: Advances in Assistive Technologies. Hershey, PA, USA: IGI Global.
Supplementary literature
1. Bałaj, B. (2012). Analizy ilościowe i jakościowe danych okoruchowych w psychologii poznawczej. W: Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. Kraków: StatSoft Polska. s. 43-58. ISBN 978-83-88724-63-3.
2. Bałaj, B., Francuz, P. (2012). Siła podobieństwa w ruchach oczu wykonywanych podczas oglądania i wyobrażania sobie obiektów – czynniki modyfikujące. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2(18), 63-76.
3. Jardanowski, P., Chojnacki, W. (2009). Obszary zainteresowań (ang. area of interest - AOI) jako metoda analizy wyników badania eye tracking. Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce, 107-118. http://symetria.pl/blog/files/kansei2009_Jardanowski_Chojnacki.pdf
4. Petrykowski, J., Karwatka, T. Eye tracking w badaniach użyteczności. Janmedia. http://www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/pdf/eye_tracking_w_badaniach_uzytecznosci-Jakub_Petrykowski-Janmedia.pdf
5. Pasikowska, A. (2009). Tajniki eyetrackingu. http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/usability/tajniki-eyetrackingu-4554
6. Suchta, T. (2002). Eye Tracking. Gdzie spoczywa oko konsumenta. Modern Marketing. http://www.modernmarketing.pl/index.php?pg=arta&magnr=200209&artnr=02&artpg=1
7. Drewes, H. (2010). Eye Gaze Tracking for Human Computer Interaction, http://edoc.ub.uni-muenchen.de/11591/1/Drewes_Heiko.pdf
8. Zapała, D., Bałaj, B. (2012). Eye Tracking and Head Tracking – The two approaches in assistive technologies. W: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, s. 2406-2415. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS. ISBN 978-80-905243-3-0.
9. Szubielska, M., Bałaj, B., Fudali-Czyż, A. (2012). Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy. Psychologia Społeczna, 4, 342-357.
10. Bałaj, B. (2012). Paivi Majaranta, Hirotaka Aoki, Mick Donegan, Dan Witzner Hansen, John Paulin Hansen, Aulikki Hyrskykari, Kari-Jouko Raiha (Eds.) “Gaze Interaction and Applications of Eye Tracking: Advances in Assistive Technologies”. Hershey, PA: IGI Global, 2012, ss. 382 (recenzja). Roczniki Psychologiczne, 15(3), 109-111.
Field of study: Psychology
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year II - Semester 3
Number of ECTS credits: 6
Form of assessment: Examination
Year/semester:Year III - Semester 5
Number of ECTS credits: 6
Form of assessment: Examination
Year/semester:Year IV - Semester 7
Number of ECTS credits: 6
Form of assessment: Examination