Historia stosunków międzynarodowych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jacek Sawicki prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski