Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kamil Rusiłowicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 18
Język wykładowy:Język polski