German - CEF B2 - German with selected academic terminology (lektorat) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:mgr Iwona Fijołek
Organising unit:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski