International Management (wykład) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:dr Jerzy Michałowski
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:Język polski