Badania porównawcze w kognitywistyce (wykład) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski