Metodyka wychowania niesłyszących i słabosłyszących w internacie (konwersatorium) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer: - VACAT
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Pedagogiki
Number of hours (week/semester): 1/15