Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:mgr Justyna Otłowska
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Pedagogiki
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski