dr hab. Danuta Opozda prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego