- VACAT - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego