Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego