dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego