prof. dr hab. Marian Surdacki - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego