Political geography and demography (ćwiczenia) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:Język polski