Special education (wykład) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Pedagogiki
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:English
Course objective
C1 Presentation of selected issues of special education in personalistic approach and international context
C2 Creating attitude of understanding disorders, disability and handicaps in biological, psychological and social dimensions
C3 Presenting ways of achieving skills enabling the students application of the disability theory into academic research in this field
Prerequisites
Students should speak English at level B2 or higher
Learning outcomes
KNOWLEDGE
1. Student has knowledge on principles and ethical norms necessary in pedagogical work with persons with disabilities. He knows and understands the role of Christian ethos into principles and ethical norms of a special educator and other persons working with people with disabilities - K_W19
2. Student has systematic knowledge about human integral development in life cycle in physical, intelectual, social aspects, taking into account students with special educational needs - K_W 71
3. Student has systematic knowledge on specific needs of persons with disabilities at school, at work, in family environment and in other educational institutions - K_W79
SKILLS
1. Student use basic theoretical approaches to analyse motives and patterns of behaviour of the persons with disabilities diagnosing and programing their educational career
SOCIAL COMPETENCIES
1. Student is ready to undertake professional tasks and improve his/her competencies -K_K35
2. Student presents attitude of responsibility at work, prepares, analyses and performs different educational activities K_K36
3. Student is open towards innovative pedagogical and therapeutical activities aimed at supporting persons with disabilities K_K37
Teaching method
lectrure with PP presentation, conversation, group discussion, films+discussion
Course content description
Research on disability and handicap - current results
Attitudes and stereotypes about disability
Medical and social model of disability
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 and its impact on inclusive education
Jean Vanier and L\'Arche movement
Universal Learning Design in education of disabled children and adolescents
Old and new paradigms of special education
Family with a disabled child - problems and support
Rehabilitation: medical, occupational, psychological and social aspects
Forms of assessment
FAIL/UNSATIFACTORY (F)
1. Student doesn’t have knowledge on principles and ethical norms necessary in pedagogical work with persons with disabilities. He doesn’t know and understand the role of Christian ethos into principles and ethical norms of a special educator and other persons working with people with disabilities - K_W19
3. Student doesn’t have systematic knowledge on specific needs of persons with disabilities at school, at work, in family environment and in other educational institutions - K_W79
SKILLS
1. Student doesn’t use basic theoretical approaches to analyze motives and patterns of behavior of the persons with disabilities, diagnosing and forecasting educational and therapeutic work
SOCIAL COMPETENCIES
1. Student is not ready to undertake professional tasks and improve his/her competencies -K_K35
3. Student is not open towards innovative pedagogical and therapeutic activities aimed at supporting persons with disabilities K_K37
SATISFACOTRY (E)
1. Student has basic knowledge on principles and ethical norms necessary in pedagogical work with persons with disabilities. He partially knows and understands the role of Christian ethos into principles and ethical norms of a special educator and other persons working with people with disabilities - K_W19
3. Student has satisfactory knowledge on specific needs of persons with disabilities at school, at work, in family environment and in other educational institutions - K_W79
SKILLS
1. Student use theoretical approaches to analyze motives and patterns of behavior of the persons with disabilities, diagnosing and forecasting educational development, but needs to be supported in this work
SOCIAL COMPETENCIES
1. Student is partially ready to undertake professional tasks and improve his/her competencies -K_K35
3. Student is partially open towards innovative pedagogical and therapeutic activities aimed at supporting persons with disabilities K_K37
GOOD (C)
1. Student has good knowledge on principles and ethical norms necessary in pedagogical work with persons with disabilities. He knows well and understands the role of Christian ethos into principles and ethical norms of a special educator and other persons working with people with disabilities - K_W19
3. Student has good knowledge on specific needs of persons with disabilities at school, at work, in family environment and in other educational institutions - K_W79
SKILLS
1. Student use correctly basic theoretical approaches to analyze motives and patterns of behavior of the persons with disabilities diagnosing and forecasting educational development
SOCIAL COMPETENCIES
1. Student is more than satisfactorily ready to undertake professional tasks and improve his/her competencies -K_K35
3. Student is open towards innovative pedagogical and therapeutic activities aimed at supporting persons with disabilities K_K37
VERY GOOD (A)
1. Student has very good knowledge on principles and ethical norms necessary in pedagogical work with persons with disabilities. He knows very well and understands the role of Christian ethos into principles and ethical norms of a special educator and other persons working with people with disabilities - K_W19
3. Student has very good knowledge on specific needs of persons with disabilities at school, at work, in family environment and in other educational institutions - K_W79
SKILLS
1. Student use maturely basic theoretical approaches to analyze motives and patterns of behavior of the persons with disabilities diagnosing and forecasting educational development
SOCIAL COMPETENCIES
1. Student is fully ready to undertake professional tasks and improve his/her competencies -K_K35
3. Student is maturely open towards innovative pedagogical and therapeutic activities aimed at supporting persons with disabilities K_K37
Required reading list
Obligatory reading:
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006 and its impact on inclusive education
Rieser R. (2008). Implementing inclusive education. A Commonwealth guide to implementing Article 24 of the UN Convention of the Rights of People with Disabilities. London: Commonwealth Secretariat.
Vanier J. (2008). Essential writings. Darton-Longman-Todd.
Facultative reading:
Domagała - Zyśk E. (2009). Elementy „filozofii niepełnosprawności” Jeana Vaniera a współczesne tendencje rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością. W: A. Szudra, K.Uzar Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Wydawnictwo KUL, s. 279 – 292.
• Domagała - Zyśk E. (2010). Chrześcijańska pedagogika niepełnosprawności - współczesne wyzwania. W: J. Michalski, A. Zakrzewska (red.) Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
• Domagała-Zyśk E., Kornas-Biela D., Sidor B., Rodzina z osobą niepełnosprawną. W: J. Stala, E. Osewska (red.), Rodzina. Bezcenny dar i zadanie. Radom, 2006, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 638-723.
• Dykcik W. Pedagogika specjalna. Poznań, 2003, część. 2. s. 67-93.
• Kornas -Biela D., Wokół początku życia ludzkiego, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 2002, s. 158 – 185 (Diagnostyka prenatalna).
• Kornas-Biela D. Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, 2000. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 357-384).
• Kornas-Biela D. Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka: doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów. W: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Lublin, 2000, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 459-478.
• Kowalik S. Psychologia rehabilitacji. Warszawa, 2007, WAP (wybrane strony).
• List Apostolski Jana Pawła II „Salvifici Doloris”, Rzym 11.2.1984.
• Philippe T., Mądrość serca, Kraków 2000.
• Sęk H. (pod red.), Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa, PWN, 1993, s. 446-471 (rozdz. VI: Wybrane problemy niepełnosprawności i rehabilitacji).
• Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa, WSPS, 1998 (wybrane strony).
• Vanier J. – jedną z pozycji książkowych do wyboru
Field of study: Special Pedagogy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 4
Form of assessment: Grade
Field of study: Special Pedagogy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year I - Semester 2
Number of ECTS credits: 4
Form of assessment: Grade
Field of study: Pedagogy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year II - Semester 4
Number of ECTS credits: 4
Form of assessment: Grade
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 4
Form of assessment: Grade
Field of study: Pedagogy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year I - Semester 2
Number of ECTS credits: 4
Form of assessment: Grade