Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:dr hab. Krzysztof Motyka
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Socjologii
Number of hours (week/semester): 5
Language of instruction:Język polski