Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:prof. dr hab. Sławomir Partycki
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Socjologii
Number of hours (week/semester): 5
Language of instruction:Język polski