English - CEF - B1 - Business English Course (lektorat) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:mgr Ewa Stępniak
Organising unit:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski