Język chiński - CEF A1 (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jianhua Yang
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/4
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem kształcenia jest rozwijanie znajomości języka uczniów i komunikacyjnych oraz
umożliwić im komunikować się w języku w typowych sytuacjach związanych z życiem społecznym ze standardowymi chińskim, a także nauczyć się czegoś istotnych dla kultury chińskiej.
Wymagania wstępne
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach;
2. Właściwa podręcznikiem i bardziej zadaniem praktyki po klasie;
3. skupić się bardziej na phonetcs i słownictwa jak również pisanie na początku, by położyć solidny fundament dla przyszłego dalszego badania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09 Ma podstawową wiedzę z zakresu współczesnego języka chińskiego, zna podstawowy zasób chińskich hieroglifów
UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 Posługuje sie językiem chińskim na poziomie zaawansowanym.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, jest otwrty na nowe idee, nurty i odmienność kulturową.
K_K09 Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne
K_K11 Posiada odpowiednie kompetencje umożliwiające pełnienie funkcji tłumacza dla delegacji biznesowych i grup turystycznych.
Metody dydaktyczne
Naucz się słuchać, czytać i mówić w języku chińskim i nauczyć się komunikować i obecny, i nauczyć się rozmawiać w otwartej dyskusji lub w parach. A także dowiedzieć się, pisanie i kaligrafię.
Treści programowe przedmiotu
1) Przegląd podstawowych słów i idiomów;
2) Przeglądać podstawowe wyrażenia w życiu codziennym, w tym liczbę, datę i dzień, godzinę, pozdrowienia, komunikować się w różnych sytuacjach, pytać i odpowiadać itp .;
3) Sprawdź wymowę, ulepszając chińskie cztery dźwięki i ucząc się piosenek i tak dalej;
4) tematy:
1. lubię robić;
2. Widząc lekarza;
3. Jedzenie i picie;
4. Złapać zimno;
5. Nauka chińskiego;
6. Kolacja;
7. ćwiczenia fizyczne;
8. Przygotowanie do egzaminu;
9. Planować zrobić;
10. Badanie i odpoczynek;
11. kupowanie biletów;
12. Weź udział stron;
13. Lotnisko i lot
14. Usuwanie domu;
15. Ubrania;
16. rowery, samochody, autobusy i pociągi;
17. Restauracja i jedzenie;
18. Reklama;
19. Chińskie badania biegłości (HSK);
20. Przegląd Chin.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Możliwość komunikacji z języka i wiedzy kulturowej nauczyć. Dzienne oceny w drodze reprezentacji w klasach, po zadaniach klasowych lub pracy domowej w formie pisemnej lub ustnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. artykuł główny i boya chińskich Boya zaczyna skie uniwersytetu w pekinie w szczecinie (Uniwersytet chi Peki narciarskie i szczecinie) I - II;
2. w szczecinie w stylu chińskim historie historie i idiomy skie kompilowane chi -;;;;;;;
3. w szczecinie na chińskie piosenki utwory wybrane -;;;;;;;
4. ty i chińskie 301 na uniwersytecie w pekinie języka Pekin Konwersacyjne. 301 - zyk grodziski na j ó w;
5. \"wki kresk.
6. http://jyangkul.net/