Język rosyjski - CEF B1 - lektorat
Kod ECTS: 09601-XXXX-LEK0082

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [09601]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (096) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Filologia - Języki spoza Unii Europejskiej

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (1) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [LEK0082]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry () zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Studium Języków Obcych - Studium Języków Obcych

Trzy litery (LEK) oznaczają rodzaj zajęć: lektorat

Końcowe cztery cyfry (0082) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.