Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - konwersatorium
Kod ECTS: 10500-XXXX-02KON0009

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [10500]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (105) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Prawo - Prawo konstytucyjne

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [02KON0009]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (02) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Trzy litery (KON) oznaczają rodzaj zajęć: konwersatorium

Końcowe cztery cyfry (0009) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.