Zasady projektowania krajobrazu - ćwiczenia
Kod ECTS: 03900-XXXX-CWI0099

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [03900]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (039) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Sztuka i projektowanie - Inne związane ze sztuką i projektowaniem

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [CWI0099]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry () zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Trzy litery (CWI) oznaczają rodzaj zajęć: ćwiczenia

Końcowe cztery cyfry (0099) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.