Ekologia - wykład
Kod ECTS: 07200-XXXX-1003WYK0085

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [07200]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (072) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Geografia, geologia - Nauka o środowisku, Ekologia

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [1003WYK0085]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (1003) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Trzy litery (WYK) oznaczają rodzaj zajęć: wykład

Końcowe cztery cyfry (0085) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.