Współczesne metody historii gospodarczej - konwersatorium
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401KON0568

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [08300]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (083) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Nauki humanistyczne - Historia

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [0401KON0568]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (0401) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Trzy litery (KON) oznaczają rodzaj zajęć: konwersatorium

Końcowe cztery cyfry (0568) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.