Zarządzanie procesem rekrutacji - konwersatorium
Kod ECTS: 04500-XXXX-05KON0417

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [04500]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (045) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Zarządzanie - Zarządzanie zasobami ludzkimi

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [05KON0417]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (05) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów

Trzy litery (KON) oznaczają rodzaj zajęć: konwersatorium

Końcowe cztery cyfry (0417) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.