Fonetyka akustyczna - ćwiczenia
Kod ECTS: 08900-XXXX-0404CWI0285

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [08900]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (089) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Nauki humanistyczne - Inne nauki humanistyczne

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [0404CWI0285]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (0404) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Trzy litery (CWI) oznaczają rodzaj zajęć: ćwiczenia

Końcowe cztery cyfry (0285) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.