Warsztat filmowy - warsztaty
Kod ECTS: 15100-XXXX-05WARSZT0246

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [15100]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (151) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Komunikacja i informacja - Dziennikarstwo

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [05WARSZT0246]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (05) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Trzy litery (WARSZT) oznaczają rodzaj zajęć: warsztaty

Końcowe cztery cyfry (0246) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.