Ogólna metodologia nauk - seminarium
Kod ECTS: 08100-XXXX-0301SEM0114

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [08100]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (081) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Nauki humanistyczne - Filozofia

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [0301SEM0114]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (0301) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Trzy litery (SEM) oznaczają rodzaj zajęć: seminarium

Końcowe cztery cyfry (0114) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.