Kultura starożytnego Rzymu (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Kod ECTS:09500-XXXX-0406KON0023
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wybrane zagadnienia, m. in.: okres rzymski greckiej kultury, rodzina, małżeństwo, pogrzeby, imię i nazwisko, wychowanie dzieci i młodzieży, przybory do pisania, książka, biblioteki, religia i mitologia, ubiory, dzień powszedni, termy, gry towarzyskie, sport, wróżby, rachuba czasu, święta i uroczystości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Jurewicz O., Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973.
Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1967.
Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 197816.