Cywilizacja Włoch (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Kod ECTS:09900-XXXX-04KON0002
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Tylko dla studentów, którzy wybrali dodatkową opcję pedagogiczną z języka włoskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Geografia fizyczna i polityczna Włoch, podział administracyjny; system polityczny, różnice regionalne kulturowe: uwarunkowania historyczne; wpływy obcych kultur i wpływ kultury włoskiej na kształtowanie się kultury europejskiej; architektura; kino; opera; desing; "il made In Italy".
Kuchnia włoska: różnice regionalne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?