Cywilizacja Hiszpanii (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Kod ECTS:09900-XXXX-0407KON0001
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
znajomość języka hiszpańskiego; dla studentów specjalizacji hiszpańskiej w Instytucie Filologii Romańskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem zajęć jest przybliżenie studentowi szeroko pojętych obyczajów panujących we współczesnej Hiszpanii oraz stylu życia i mentalności jej mieszkańców. Podczas omawiania kolejnych zagadnień, szczególny akcent zostanie położony na różnice kulturowe i społeczne, jakie dzielą Hiszpanię i Polskę. Zajęcia są podzielone na kilkanaście zagadnień, a główne z nich to: uwarunkowania społeczne i polityczne kraju, turystyka, transport, kulinarna, obchody, święta i festyny, walki byków, sport, rozrywka, styl życia oraz cechy mentalne Hiszpanów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Harling B., Uriz F.J., En Espana, Londyn, Chancerel, 1995; Podróże marzeń, Hiszpania (praca zbiorowa), Warszawa, 2005; Nuevo Espasa Ilustrado, Espasa Calpe S.A., 2006; Rawicki P. (red.) La Espana del cambio, Warszawa, PWN, 1993; Soriano M.E. El Camino de Santiago, Madryt, SM. 1994; Wawrykowicz A., La mar de palabras, Wrocław, Wyd. Europa, 2003.
Inne pomoce dydaktyczne: filmy dvd, dokumenty autentyczne, przewodniki turystyczne, publikacje geograficzne, portale internetowe oraz gadżety, pamiątki, itd.